Specialisaties

Revalidatie van de neurologische patiënten, zowel in de acute als in de chronische fase

CVA

Een cerebrovasculair accident, of in de volksmond, een trombose kan direct herkend worden door een aantal specifieke symptomen: een afhangende mondhoek, moeite met spreken, verlamming in één deel van het lichaam. Wanneer je één van dergelijke symptomen vaststelt, is het belangrijk zo snel mogelijk naar de spoedafdeling van het dichtsbijzijnde ziekenhuis te gaan. Snel reageren is hier cruciaalAfhankelijk van de oorzaak (bloedklonter of hersenbloeding), afhankelijk van het deel van de hersenen dat getroffen werd, en afhankelijk van de snelheid van reageren, wacht je een al dan niet lange revalidatie. Die start in het ziekenhuis, en kan nadien worden verdergezet bij een zelfstandig kinesist. Verloren gegane functies (gaande van stappen, grijpen, omrollen in bed,…) worden tijdens de revalidatie opnieuw aangeleerd. Indien naast deze motorische functies ook het gevoel aangetast blijkt, wordt dit probleem ook aangepakt.

Ziekte van Parkinson

De ziekte van Parkinson omvat zoveel meer dan enkel bevende handen. Het kan zich manifesteren onder de vorm van een vooroverbogen houding, verminderde en vertraagde bewegingen, minder mimiek, trager denken, spierzwakte… Zowel het op peil houden van de spierziekte als het aanpakken van de verminderde houdingszin zijn belangrijke pijlers in de revalidatie. Ook de bewegingsarmoede, die vaak te observeren is tijdens het gangpatroon onder de vorm van “klevende voeten”, kunnen we samen aanpakken. Dit gebeurt door jou tips mee te geven in verband met het voorkomen/aanpakken van dit probleem. 

Multiple Sclerose

Mulitple Sclerose is een aandoening die veroorzaakt wordt door ontstekingen over het volledige centrale zenuwstelsel (hersenen en ruggenmerg). Doordat de aantasting op zoveel verschillende plaatsen kan voorkomen, is de diversiteit in symptomen ook heel groot. Vindt men de ontsteking terug in het ruggenmerg, dan kan een paraplegie (verlamming aan beide benen) ontstaan, terwijl een ontsteking in de hersenen eerder een hemiplegie (halfzijdige verlamming) veroorzaakt. Naast deze motorische symptomen kunnen ook sensorische stoornissen (gevoelsstoornissen), problemen met het zicht, coördinatiestoornissen (vaak te observeren tijdens de gang), blaasproblemen en problemen met het geheugen voorkomen. Er zijn verschillende vormen van MS gedocumenteerd, met elk hun eigen typische verloop. Doordat de diversiteit in symptomen zo verscheiden is, zal de therapie ook heel individueel opgebouwd worden. Functionaliteit is het belangrijkste aspect zodat je zolang mogelijk zo onafhankelijk mogelijk door het leven kan gaan.

ALS

Amyotrofe laterale sclerose is een neurodegeneratieve aandoening (het neurogene systeem zal progressief aangetast worden). Bij ALS zijn er verschillende vormen, die elk hun eigen typische verloop hebben. Progressief zullen verlammingsverschijnselen optreden in het motorische systeem. Dit omvat zowel de spieren die we nodig hebben om vb. te stappen, ons haar te kammen,… maar ook de spieren die we nodig hebben om te slikken en te spreken. Fascuculaties (kleine, onvrijwillige contracties) en spierkrampen zijn veel voorkomende symptomen. De motoriek gaat steeds verder achteruit, waardoor je op termijn aanspraak zal moeten maken op hulpmiddelen, zoals een rollator, rolstoel, maar bijvoorbeeld ook een spraakcomputer, beademingstoestel,… Deze hulpmiddelen kunnen we samen overlopen en bespreken. Tijdens de therapie kan ik ervoor zorgen dat naast de mobiliteit van het lichaam ook de ademhaling onder controle blijft.

Polyneuropathie

Bij een polyneuropathie is er sprake van een progressieve achteruitgang van de uiteinden van je zenuwen. Zenuwen zijn er om spieren aan te sturen en gevoeg door te sturen naar je hersenen. Door de aantasting van die zenuwuitenden gaan je spieren niet meer optimaal functioneren en gaat ook je gevoel achteruit. Hierdoor kan je evenwichtsstoornissen ontwikkelen met als gevolg een verhoogd valrisico. Tijdens de therapie wordt er gepoogd om de zenuwuiteinden zodoende te stimuleren dat verdere achteruitgang afgeremd wordt. Ook evenwichtstraining en gangrevalidatie behoren tot de hoekstenen van de behandeling.

Respiratoire kinesitherapie bij neuromusculaire patiënten

Onderzoek en behandeling van duizeligheidsklachten

In het binnenoor bevindt zich het evenwichtsorgaan (aan elke kant eentje) die in verbinding staat met de hersenen via een zenuw (nervus vestibularis). Plots kan zich een ontsteking op die zenuw voordoen waardoor de verkeerde signalen worden doorgestuurd naar de hersenen. Hierdoor ontstaat de duizeligheid waarmee je geconfronteerd wordt. In de behandeling van deze aandoening is het vooral belangrijk dat je voldoende beweging uitlokt met je hoofd, zodat er gewenning ontstaat van die zenuw. Ook medicatie van de arts is hier op zijn plaats.

Benigne paroxysmale positie vertigo. In het binnenoor bevindt zich het evenwichtsorgaan (aan elke kant eentje). In het evenwichtsorgaan zit een centrale ruimte met daarin verschillende trilhaartjes met daarop kristallen. Rondom deze centrale plaats zitten 3 halfcirkelvormige kanalen met daarin een vloeistof. Dit systeem, als het goed werkt, geeft signalen door aan de hersenen wanneer je bijvoorbeeld met je hoofd draait. Je linker en rechter evenwichtsorganen sturen beide dezelfde informatie door naar de hersenen. Wanneer er echter kristallen losgekomen zijn uit de centrale ruimte en zich in één van de drie halfcirkelvormige kanalen bevindt, dan geven beide evenwichtsorganen een verschillend signaal door naar de hersenen en ontstaat er duizeligheid. Via bepaalde manoeuvres kunnen we ervoor zorgen dat de kristallen terug op de correcte plaats terechtkomen. 

Bij orthostatisme onstaat er een bloeddrukval wanneer je rechtop komt te staan vanuit lig. Dit probeer ik te achterhalen door de bloeddruk te nemen terwijl je enkele minuten neerligt op de rug en daarna snel rechtstaat en ik opnieuw de bloeddruk neem. Wanneer er inderdaad sprake is van orthostatisme, dan kunnen we dit samen aanpakken door bepaalde oefeningen te geven waarbij veel spieren tegelijk aangespannen worden en hierdoor de bloeddruk stijgt. Deze oefeningen moeten meerdere malen per dag uitgevoerd worden.

Pré-en postnatale kinesitherapie

De perinatale kinesitherapie omvat zowel de prénatale (begeleiding tijdens de zwangerschap) als de postnatale (begeleiding na de bevalling) kinesitherapie. 

Tijdens de prenatale sessies probeer ik jou (en je partner) voor te bereiden op de bevalling: specifieke ademhalingstechnieken, houdingen, perstechnieken worden aangeleerd. Zwangerschapskwaaltjes die de kop opsteken, zoals lage rugpijn, bekkeninstabiliteit proberen we samen aan te pakken door in te werken op de spiercontrole en door houdingscorrecties aan te leren. Zo zorgen we er voor dat je deze mooie gebeurtenis op een aangename manier kan evenaren. Vaak is er ook enige onzekerheid naar de bevalling toe, wat helemaal normaal is. Voor vragen en tips sta ik altijd voor jullie klaar.

Tijdens de zwangerschap, maar vooral ook na de bevalling merk je heel wat veranderingen op in je lichaam. Je bent als het ware niet meer ‘in vorm’. Tijdens de postnatale sessies gaan we hier samen op werken. In het begin werken we vooral op de bekkenbodemspieren. Nadien werken we op de stabiliteit van het volledige lichaam via core stability training en proberen we jouw algemene conditie terug op te bouwen. Andere kwaaltjes die ontstaatn zijn na de bevalling kunnen natuurlijk ook behandeld worden.

Revalidatie en behandeling binnen de geriatrische populatie (bij ouderen)

Bij het ouder worden, komen vaak veel kwaaltjes naar boven. Hierdoor zijn velen geneigd om minder te gaan bewegen, waardoor de spieren gaan verzwakken, met alle gevolgen van dien. Het evenwicht gaat achteruit, veel rug-of nekklachten ontstaan doordat de spieren niet voldoende kunnen stabiliseren, problemen met gewrichten… Tijdens de therapie probeer ik jou opnieuw te stimuleren om méér te bewegen. Zo worden de spieren weer sterker, verbetert het evenwicht en worden de gewrichten als het ware gesmeerd. Hierbij is het van groot belang dat jij, naast de therapie, er ook voor openstaat om thuis wat oefeningen te doen.

Algemene kinesitherapie

De revalidatie start vaak al tijdens de eerste dagen na de operatie. In het ziekenhuis komt de kinesist langs en wordt er geleidelijk aan meer mobiliteit bekomen. Daarna kan je opteren om verder te revalideren in een revalidatiecentrum of om de revalidatie bij een zelfstandig kinesist verder te zetten. Het winnen aan mobiliteit, opnieuw bekomen van kracht en verminderen van zwelling en pijn zijn doelstellingen tijdens deze periode. Nadien kan de revalidatie steeds specifieker worden, naargelang je functionele status voor de operatie (sportspecifiek/werkgerelateerd).

Pijnklachten in de nek en de lage rug zijn de meest voorkomende in ons vakgebied. Vaak zijn deze problemen te wijten aan verminderde mobiliteit en/of spieronevenwicht. Het verhogen van de mobiliteit en spierversterkende oefeningen zijn dan ook de hoekstenen van de therapie bij pijnklachten in deze streek. Mobiliserende oefeningen, zowel actief als passief en stabilisatieoefeningen zullen hier uitgevoegd worden om de pijnklachten aan te pakken. 

Veel pijnklachten zijn te verklaren door een verminderde spiercontrole en/of een tekort aan spierkracht. Tijdens de eerste sessies worden enkele testen gedaan om te bekijken of je voldoende spiercontrole en spierkracht hebt. Indien deze niet voldoende blijkt te zijn, dan gaan we tijdens de verschillende sessies inwerken op de controle over de spieren tijdens verschillende activiteiten. Hierbij is het dan ook van groot belang dat de oefeningen thuis worden verdergezet.

(vaak enkele weken). Als een lidEen fractuur of breuk wordt vastgesteld via medische beeldvorming (RX/CT). Nadien zal men opteren voor ofwel een operatieve ingreep ofwel een langdurige immobilisatie maat enkele weken niet in een bepaalde richting heeft kunnen bewegen, dan zal deze verstijven. Tijdens de therapie is het de bedoeling om het lidmaat terug te versoepelen. Ook de spierkracht die verloren is gegaan tijdens de immobilisatie, zullen we proberen terug op punt te krijgen. 

Algemeen respiratoire en cardiale revalidatie

Revalidatie bij sportblessures zoals ACL-tear, hamstringblessure, enkelblessures,...